k.ú.: 708135 - Výžerky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564796 - Výžerky NUTS5 CZ0209564796
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 2081045
zahrada 53 25827
ovoc. sad 5 6701
travní p. 160 421978
lesní poz 60 3747897
vodní pl. nádrž umělá 2 5078
vodní pl. tok přirozený 17 12687
vodní pl. zamokřená pl. 1 4345
zast. pl. společný dvůr 7 608
zast. pl. zbořeniště 1 360
zast. pl. 105 48309
ostat.pl. jiná plocha 27 5008
ostat.pl. manipulační pl. 23 24832
ostat.pl. neplodná půda 108 64780
ostat.pl. ostat.komunikace 98 76237
ostat.pl. silnice 5 34918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2381
ostat.pl. zeleň 1 176
Celkem KN 1022 6563167
Par. KMD 1022 6563167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 102
LV 192
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 22.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 27.05.2018 05:23

Aktuality

25.05.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 13. a 14. června 2018

23.05.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

16.05.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2018) je k dispozici ke stažení.