k.ú.: 773948 - Újezd u Chocně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581089 - Újezd u Chocně NUTS5 CZ0534581089
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 20.05.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 669 2550770
zahrada 358 200882
travní p. 575 1367795
lesní poz ostat.komunikace 1 20013
lesní poz 326 11102037
vodní pl. nádrž umělá 1 1306
vodní pl. rybník 46 179120
vodní pl. tok přirozený 134 91596
vodní pl. tok umělý 8 1929
zast. pl. společný dvůr 2 241
zast. pl. zbořeniště 4 375
zast. pl. 290 87789
ostat.pl. dobývací prost. 18 31424
ostat.pl. dráha 5 202685
ostat.pl. jiná plocha 141 112174
ostat.pl. manipulační pl. 17 21784
ostat.pl. neplodná půda 39 31871
ostat.pl. ostat.komunikace 244 274095
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 19 78234
Celkem KN 2898 16357764
Par. KMD 2898 16357764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 82
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
Celkem BUD 262
LV 363
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2018 20:32

Aktuality

25.05.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 13. a 14. června 2018

23.05.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

16.05.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2018) je k dispozici ke stažení.