k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 29.11.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2621 4392150
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2679 1089311
ovoc. sad 26 88667
travní p. 257 288700
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 225 30301
zast. pl. zbořeniště 16 2702
zast. pl. 4891 1116982
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1348 866701
ostat.pl. manipulační pl. 119 184901
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2647 1098380
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1736 875779
Celkem KN 17639 15707566
Par. DKM 17639 15707566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 301
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2337
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1126
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 195
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4720
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 94
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 88
obč.z. rozest. 260
Celkem JED 7776
LV 11173
spoluvlastník 26770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 01.12.2015 03:00

Aktuality

26.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - informace zde.

25.11.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Ústí nad Orlicí, Svitavy, Pardubice, Chrudim a Praha – informace zde.

18.11.2015
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.