k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 01.07.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2623 4394612
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2683 1089973
ovoc. sad 26 88667
travní p. 256 287158
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 225 30301
zast. pl. zbořeniště 19 3129
zast. pl. 4891 1115439
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1338 868756
ostat.pl. manipulační pl. 119 184901
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2643 1098703
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1718 872931
Celkem KN 17615 15707562
Par. DKM 17615 15707562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 300
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2338
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1126
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 198
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4721
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. byt 84
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 88
Celkem JED 7504
LV 11068
spoluvlastník 26624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 04.07.2015 08:56

Aktuality

17.06.2015
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, které jsou zatíženy věcnými břemeny ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., že v současné době probíhá na katastrálních úřadech zápis přechodu těchto věcných břemen na nově vzniklou společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. V důsledku toho byla k těmto nemovitostem vyznačena plomba. Vyznačení plomby informuje o tom, že katastrálnímu úřadu byla doručena listina k zápisu – v tomto případě listina k zápisu změny osoby oprávněné z věcného břemene. Vyznačení plomby tedy neznamená, že by s těmito nemovitostmi bylo neoprávněně nakládáno.

17.06.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

12.06.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (06/2015) ke stažení zde.