k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 04.12.2016)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2610 4381893
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2698 1087872
ovoc. sad 26 88667
travní p. 256 288596
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 222 29899
zast. pl. zbořeniště 16 2702
zast. pl. 4921 1130086
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 57 95270
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1352 787105
ostat.pl. manipulační pl. 123 191788
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2633 1097646
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1729 927437
Celkem KN 17663 15707563
Par. DKM 17663 15707563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 306
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2354
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 25
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1130
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 188
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 15
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4746
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 261
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 235
Celkem JED 7841
LV 11454
spoluvlastník 27703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 09.12.2016 04:57

Aktuality

29.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.