k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 01.03.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2623 4394767
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2680 1090166
ovoc. sad 26 88667
travní p. 258 287601
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 228 30357
zast. pl. zbořeniště 19 3129
zast. pl. 4889 1116697
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1355 881866
ostat.pl. manipulační pl. 117 182976
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2612 1095130
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1639 863219
Celkem KN 17520 15707567
Par. DKM 17520 15707567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 300
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2333
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 332
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1125
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 201
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 22
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4718
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. byt 82
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 88
Celkem JED 7502
LV 10953
spoluvlastník 26125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 06.03.2015 04:55

Aktuality

05.03.2015
Na stránce s formuláři pro vyhotovení geometrických plánů je nový formulář "Žádosti o potvrzení geometrického plánu" č. ČÚZK 6.85 - 2015 zde. Dosavadní formulář (č. ČÚZK 6.85 - 2011) je možné používat do konce roku 2015.

03.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa "Administrace databází" a "Administrace systémového managementu".

02.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - město – informace zde.