k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.08.2014)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2622 4394918
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2679 1090373
ovoc. sad 26 88985
travní p. 258 287611
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 552 4756494
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 229 30487
zast. pl. zbořeniště 19 3129
zast. pl. 4889 1134934
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1338 866193
ostat.pl. manipulační pl. 116 182883
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2596 1095939
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 75273
ostat.pl. zeleň 1648 856046
Celkem KN 17474 15707565
Par. DKM 17474 15707565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 298
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 2316
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 332
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1126
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 208
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 38
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4719
byt.z. byt 6649
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 175
byt.z. rozest. 8
Celkem JED 7336
LV 10807
spoluvlastník 25727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán
Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 20.08.2014 22:25

Aktuality

18.08.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

18.08.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti a konzultačních seminářů zde.

12.08.2014
Aktualizovaný seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Zde.