k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 20.04.2014)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2626 4395121
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2689 1091892
ovoc. sad 26 88985
travní p. 258 287627
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 552 4756494
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 233 30666
zast. pl. zbořeniště 19 3129
zast. pl. 4880 1134058
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25214
ostat.pl. jiná plocha 1354 866251
ostat.pl. manipulační pl. 116 182883
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2581 1096045
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 75273
ostat.pl. zeleň 1644 854765
Celkem KN 17480 15707564
Par. DKM 17480 15707564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 298
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 2311
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 330
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1125
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 209
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 40
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4710
byt.z. byt 6649
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 175
byt.z. rozest. 8
Celkem JED 7336
LV 10745
spoluvlastník 25472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán
Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 20.04.2014 17:55

Aktuality

11.04.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2014) ke stažení zde.

07.04.2014
Zkoušky odborné způsobilosti  k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat ve dnech 29. a 30. dubna 2014. Více zde.

01.04.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1. 4. 2014 zde.