k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 04.10.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2622 4394572
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2684 1089947
ovoc. sad 26 88667
travní p. 256 287158
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 225 30301
zast. pl. zbořeniště 19 3129
zast. pl. 4889 1113219
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 54 74390
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1342 871016
ostat.pl. manipulační pl. 119 184901
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2646 1098743
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1720 872916
Celkem KN 17622 15707561
Par. DKM 17622 15707561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 300
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2339
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1126
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 195
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 17
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4719
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 91
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 88
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 7516
LV 11128
spoluvlastník 26669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 06.10.2015 10:05

Aktuality

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj - informace zde.