k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 26.06.2016)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2612 4384851
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2696 1087948
ovoc. sad 26 88667
travní p. 256 288596
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 224 30283
zast. pl. zbořeniště 16 2702
zast. pl. 4916 1124111
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 57 95270
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1378 814965
ostat.pl. manipulační pl. 122 186135
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2640 1099265
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1731 906169
Celkem KN 17694 15707564
Par. DKM 17694 15707564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 305
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2350
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1130
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 188
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 16
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4740
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 251
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 233
Celkem JED 7829
LV 11368
spoluvlastník 27442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 27.06.2016 00:32

Aktuality

20.06.2016
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

15.06.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (06/2016) ke stažení zde.

15.06.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik-programátor - informace zde.