k.ú.: 612405 - Líšeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:542521302

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 07.02.2016)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 1467
orná půda 2614 4388493
vinice 2 759
zahrada školka 1 87
zahrada 2697 1088610
ovoc. sad 26 88667
travní p. 257 288700
lesní poz les s budovou 6 221
lesní poz ostat.komunikace 1 126
lesní poz 572 4756492
vodní pl. nádrž umělá 12 85236
vodní pl. rybník 1 55246
vodní pl. tok přirozený 84 47257
zast. pl. společný dvůr 225 30301
zast. pl. zbořeniště 16 2702
zast. pl. 4898 1119118
ostat.pl. dobývací prost. 141 342242
ostat.pl. dráha 55 74389
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 2 25139
ostat.pl. jiná plocha 1357 867713
ostat.pl. manipulační pl. 119 184901
ostat.pl. neplodná půda 72 37176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 12078
ostat.pl. ostat.komunikace 2657 1098760
ostat.pl. silnice 90 162876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 72200
ostat.pl. zeleň 1740 876609
Celkem KN 17681 15707565
Par. DKM 17681 15707565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 302
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 43
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 63
č.p. rod.dům 2341
č.p. tech.vyb 18
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 334
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 1127
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 195
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 17
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 4727
byt.z. byt 6650
byt.z. garáž 504
byt.z. j.nebyt 176
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 223
obč.z. garáž 12
obč.z. j.nebyt 216
Celkem JED 7782
LV 11201
spoluvlastník 26818

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2003
Ost. 1:1000 01.08.1971 14.05.2003 Reambulace
Ins. A 1:1000 01.01.1948 01.08.1971 Sv.Štěpán - k.ú. Líšeň, Židenice
Ost. 1:2880 19.09.1947 14.05.2003 přídělový plán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 08.02.2016 21:53

Aktuality

05.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Zlín, Uherské Hradiště a Uherský Brod - informace zde.


05.02.2016
Výběrové řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - informace zde.

01.02.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Slaný, Rakovník, Beroun, Chomutov, Most a Žatec - informace zde.