k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 25.01.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1617508
zahrada 137 73046
ovoc. sad 2 5012
travní p. 54 229666
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2392
vodní pl. tok umělý 8 12019
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 109 40571
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 1 2542
ostat.pl. jiná plocha 14 12357
ostat.pl. manipulační pl. 14 13504
ostat.pl. neplodná půda 12 13825
ostat.pl. ostat.komunikace 58 65133
ostat.pl. silnice 9 41479
Celkem KN 493 2480171
PK 896 1919963
GP 1 30
Celkem ZE 897 1919993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 88
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 182
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2015.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 01.02.2015 01:25

Aktuality

23.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a k zápisu jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 44 zde.

21.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 45  pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 45 zde.

20.01.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2015) ke stažení zde.