k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 01.07.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 906 1617355
zahrada 145 73099
ovoc. sad 2 5012
travní p. 177 227760
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2396
vodní pl. tok umělý 97 11982
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 119 40524
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 1 2542
ostat.pl. jiná plocha 18 12434
ostat.pl. manipulační pl. 33 13769
ostat.pl. neplodná půda 31 13748
ostat.pl. ostat.komunikace 165 64759
ostat.pl. silnice 56 41685
Celkem KN 1761 2478182
Par. KMD 1761 2478182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 90
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 183
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 02.07.2015 23:26

Aktuality

17.06.2015
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, které jsou zatíženy věcnými břemeny ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., že v současné době probíhá na katastrálních úřadech zápis přechodu těchto věcných břemen na nově vzniklou společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. V důsledku toho byla k těmto nemovitostem vyznačena plomba. Vyznačení plomby informuje o tom, že katastrálnímu úřadu byla doručena listina k zápisu – v tomto případě listina k zápisu změny osoby oprávněné z věcného břemene. Vyznačení plomby tedy neznamená, že by s těmito nemovitostmi bylo neoprávněně nakládáno.

17.06.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

12.06.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (06/2015) ke stažení zde.