k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 01.03.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 1617508
zahrada 137 73046
ovoc. sad 2 5012
travní p. 54 229666
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2392
vodní pl. tok umělý 8 12019
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 109 40571
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 1 2542
ostat.pl. jiná plocha 14 12357
ostat.pl. manipulační pl. 14 13504
ostat.pl. neplodná půda 12 13825
ostat.pl. ostat.komunikace 58 65133
ostat.pl. silnice 9 41479
Celkem KN 493 2480171
PK 896 1919963
GP 1 30
Celkem ZE 897 1919993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 89
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 182
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2015.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 04.03.2015 21:14

Aktuality

03.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa "Administrace databází" a "Administrace systémového managementu".

02.03.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - město – informace zde.

25.02.2015
Zveřejněna Jazyková pravidla pro standardizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky. Ke stažení zde.