k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 04.12.2016)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 907 1617355
zahrada 146 73044
ovoc. sad 2 5012
travní p. 177 227760
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2396
vodní pl. tok umělý 97 11982
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 121 40591
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 1 2542
ostat.pl. jiná plocha 19 13041
ostat.pl. manipulační pl. 33 13769
ostat.pl. neplodná půda 31 13748
ostat.pl. ostat.komunikace 164 64140
ostat.pl. silnice 56 41685
Celkem KN 1765 2478182
Par. KMD 1765 2478182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 92
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 180
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 09.12.2016 10:52

Aktuality

29.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo analytik - programátor zde.

25.11.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrace databází (13. platová třída) - informace zde.