k.ú.: 771597 - Turkovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575844 - Turkovice NUTS5 CZ0532575844
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 26.04.2015)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1618161
zahrada 137 73046
ovoc. sad 2 5012
travní p. 54 229666
lesní poz 7 350062
vodní pl. nádrž přírodní 1 2392
vodní pl. tok umělý 8 12019
zast. pl. zbořeniště 3 1055
zast. pl. 108 40432
ostat.pl. hřbitov-urn.háj 1 2542
ostat.pl. jiná plocha 16 12494
ostat.pl. manipulační pl. 14 13504
ostat.pl. neplodná půda 12 13825
ostat.pl. ostat.komunikace 60 65133
ostat.pl. silnice 9 41479
Celkem KN 498 2480822
PK 895 1881681
GP 1 30
Celkem ZE 896 1881711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 89
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 183
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2015.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 26.04.2015 11:40

Aktuality

14.04.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (04/2015) ke stažení zde.

13.04.2015
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zde.

07.04.2015
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1.4.2015 zde.