Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 8. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 10 699 katastrálních územích, což je 81,7 % z jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.
Přehledka digitalizace katastrálních území - Česká republika
legenda

Pro geodety

Aktuality

16.12.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2014) ke stažení zde.

08.12.2014
Od 8.12.2014  je zprovozněna nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu. Více zde.

14.11.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2014) ke stažení zde.

10.11.2014
V aplikaci Nahlížení do KN je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z KN. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

07.11.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

22.10.2014
e-shopu Geoportálu ČÚZK je nově k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobě.