Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 3. 2016 byla katastrální mapa v digitální podobě v 12 087 katastrálních územích, což je 92,3 % z jejich celkového počtu 13 091. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.
Přehledka digitalizace katastrálních území - Česká republika
legenda

Pro geodety

Aktuality

02.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele katastrálního pracoviště Trutnov - informace zde.

22.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Třinec - informace zde.

21.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místa vedoucího oddělení řízení územních orgánů, vedoucího oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí, vedoucího oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN a vedoucího oddělení metodiky zeměměřictví a katastru - informace zde.

20.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Hradec Králové - informace zde.

14.04.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (04/2016) ke stažení zde.

07.04.2016
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Šumperk, Prostějov a Přerov - informace zde.