Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 3. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 10 325 katastrálních územích, což je 78,9 % z jejich celkového počtu 13 082. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.

Pro geodety

Aktuality

11.04.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2014) ke stažení zde.

07.04.2014
Zkoušky odborné způsobilosti  k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat ve dnech 29. a 30. dubna 2014. Více zde.

01.04.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1. 4. 2014 zde.

28.03.2014
Vyhlášení prostorů dle § 95 vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve kterých vlivem poddolování dochází v terénu k posunům znemožňujícím dodržení přesnosti katastrální mapy zde.

24.03.2014
Zveřejněna publikace „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2014“. Ke stažení zde.

18.03.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2014) ke stažení zde.