Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 12. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121 katastrálních územích, což je 84,9 % z jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.
Přehledka digitalizace katastrálních území - Česká republika
legenda

Pro geodety

Aktuality

23.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a k zápisu jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 44 zde.

21.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 45  pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 45 zde.

20.01.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2015) ke stažení zde.

13.01.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

06.01.2015
Byla zveřejněna nová verze webové aplikace Archiv-WEB, která poskytuje přehled o dosaženém stupni a plánovaném postupu digitalizace sáhových katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích.

23.12.2014
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 20.1. - 22.1.2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i. Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na http://www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html.