Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 30. 6. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 10 596 katastrálních územích, což je 80,9 % z jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.

Pro geodety

Aktuality

28.07.2014
Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa "Řízení projektů" v oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN. Více informací zde.

17.07.2014
V části poskytování údajů z RÚIAN jsou nově zveřejněny základní informace o orientační mapě parcel-vektorové, která vzniká ve většině krajů jako součást digitální mapy veřejné správy. Zde.

15.07.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2014) ke stažení zde.

08.07.2014
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat 30.července 2014. Více zde.

07.07.2014
Od 1.7.2014 nabyl účinnosti nový Jednací řád katastrálního úřadu zde.

02.07.2014
Nová verze programu KDirSign (verze 3.1) využitelného pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je k dispozici zde.