Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 8. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 10 699 katastrálních územích, což je 81,7 % z jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.

Pro geodety

Aktuality

22.10.2014
e-shopu Geoportálu ČÚZK je nově k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobě.

17.10.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2014) ke stažení zde.

13.10.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

08.10.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam důvěryhodných certifikátů pro verifikaci výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě aplikací KDirVerify. Více zde

22.09.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2014) ke stažení zde.

12.09.2014
Nový formulář žádosti o zřízení Služby sledování změn zde.