Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 7. 2015 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 539 katastrálních územích, což je 88,1 % z jejich celkového počtu 13 093. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.
Přehledka digitalizace katastrálních území - Česká republika
legenda

Pro geodety

Aktuality

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj - informace zde.

05.10.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj - informace zde.

30.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Strakonice, Prachatice, Písek a Český Krumlov – informace zde.