Digitalizace katastrálních map

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31. 12. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121 katastrálních územích, což je 84,9 % z jejich celkového počtu 13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.
Přehledka digitalizace katastrálních území - Česká republika
legenda

Pro geodety

Aktuality

25.02.2015
Zveřejněna Jazyková pravidla pro standardizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky. Ke stažení zde.

23.02.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo – informace zde.

20.02.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (02/2015) ke stažení zde.

17.02.2015
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 31.3. – 2.4. 2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.

12.02.2015
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

02.02.2015
Dnem 1.2.2015 nabyl účinnosti nový Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod zde.