Archiv starších podrobných informací k VF ISKN

Po instalaci verze APV dne 11. 12. 2006, která se týkala optimalizace exportu NVF, se u exportu datových skupin PKMP a BPEJ mohly vyskytnout následující nedostatky:
 • chybějící věty datového bloku SBP tvořící hranice HP prvků, které byly vzhledem k datumu vytvoření exportu historizované,
 • datový blok SBM nemusel obsahovat žádná data. Platilo pro stavový i změnový export zadaný omezující podmínkou k.ú.,
 • výskyt duplicit v datovém bloku OP. Platilo jen pro export změn.
Popsané chyby byly instalací opravné verze APV dne 30. 1. 2007 odstraněny.

Na konci března 2007 bude instalována nová verze APV 5.6 (verze NVF 3.1), která přinese změny v oblasti NVF.
 • Informace o změnách
   
   (RTF)

Dne 21. 8. 2006 byla dokončena instalace nové verze APV 5.5, která přinesla již avizované změny v oblasti NVF.

Na přelomu června a července se bude instalovat nová verze APV 5.5, která s sebou přinese také úpravy exportu a importu NVF.
 • Informace o změnách
   
   (RTF)

Dne 25. 4. 2006 byla nainstalována nová verze APV 5.4.4, která obsahovala opravy exportu NVF zadávaného polygonem z mapy a polygonem ze souboru:
 • Byla optimalizována doba potřebná pro vytvoření takto zadaného exportu NVF.
 • Tento export již obsahuje kresbu BPEJ (export nemusí obsahovat celý obvod izolinie BPEJ, tato úprava se připravuje do verze APV 5.5).
 • Byl doplněn blok SOBR tak, aby obsahoval všechny body odkazované z bloku DPM.
 • Byl opraven export hranice chráněného území definované obloukem.
   

Od 13. 3. 2006 jsou data NVF vydávána ve verzi 3.0.

Instalace NVF verze 3.0 byla odsunuta na polovinu března 2006.

Připravuje se nová verze NVF, která ponese označení 3.0. Její instalace se předpokládá na konci ledna roku 2006.
 • Informace o změnách
   
   (RTF)

Počátkem září 2005 bude instalována nová verze APV 5.3. Od této verze bude možné data NVF exportovat také ve formátu XML. Export XML má stejné vlastnosti a obsah jako stávající export VFK.

Dne 17. 6. 2005 byla nainstalována nová verze APV 5.2. Od tohoto data se v exportech NVF nebudou vyskytovat nedefinované kombinace atributů stav dat a kontext změn. Označení verze NVF 2.8 zůstává zachováno.

Nová verze APV 5.0 bude oproti původním odhadům instalována až 10. 10. 2004. Verze NVF ponese označení 2.8 a kromě již avizovaných změn datového modelu (viz níže) přinese následující opravy:
 • Při exportu části DKM se do bloku SOBR doplní všechny body, na něž jsou odkazy z bloku OBBP.
 • Do bloku RIZENI se doplní všechna řízení, na něž je odkaz ze skupin VLA, JPV, RL, LISTIN a OPSUB. Jedná se o doplnění řízení bez vazby na katastrální území.
 • Z bloku LISTIN budou odstraněny duplicitní záznamy o listinách (FAQ 34).

V polovině září roku 2004 se bude do resortu instalovat nová verze APV 5.0. Instalace přinese následující změny do datového modelu NVF:
 • Blok JPV bude doplněn o jeden sloupec, který umožní zapsat podíl na JPV:
  Sloupec: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  PODIL_POHLEDAVKA NE VARCHAR2 60 D-NÁZEV DLOUHÝ Podíl věřitele na pohledávce

   
 • A zároveň bude doplněn číselník TYPRAV o položku:
  Sloupec: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  PODIL_VERITELE NE VARCHAR2 1 D-ANO NE Možnost zapsat podíl věřitele

   
 • Datová skupina REZE bude rozšířena o nový blok, který bude obsahovat informace o rezervovaných číslech bodů:
  Jméno: REZ_CISLA_PBPP
  Kód: REZBP
  Popis:  

  Do výstupního datového souboru budou zahrnuta všechna rezervovaná čísla bodu PBPP, která přísluší k exportovaným k.ú.
  Sloupce: Pov?: Typ: Vel.: Doména: Popis:
  CISLO_BODU ANO NUMBER 4.0 D-INTEGER4 Celé číslo (maximální 4-místné)
  KATUZE_KOD ANO NUMBER 6.0 D-KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KÓD Kód katastrálního území
  REZZPMZ_CISLO_ZPMZ NE NUMBER 5.0   Jednoznačně určuje ZPMZ v rámci kat. území
  RIZENI_ID ANO NUMBER 30.0 D-ID Odkaz na unikátní generované číslo

Nová verze NVF má vzhledem k závažnosti oprav označení 2.7. Data ve verzi 2.7 jsou vydávána od 2. 7. 2004. Opravy jsou následující:
 • Především odstranění chyby v datovém bloku OPSUB, kde se exportovaly neodpovídající verze oprávněných subjektů. Exporty NVF mohou být tedy využívány v plném rozsahu.
 • Export omezený podmínkou OS bude obsahovat identifikační parcelu a těleso identifikační parcely odpovídající budově na cizím pozemku (FAQ dotaz 31).
 • Do exportu omezeného podmínkou k.ú. budou zahrnuty i JPV s celostátní působností (kód 104) navázané na exportované OS (FAQ dotaz 33).
Provedené opravy nemají vliv na popis NVF.

Od 31. 5. 2004 (instalace oprav NVF 2.6) byla data NVF verze 2.6 vydávána s chybou. Jedná se o chybu v datovém bloku OPSUB, kdy jsou v určitých případech exportovány starší verze oprávněných subjektů místo aktuálních.
Z těchto důvodů doporučujeme počkat s importem dat SPI NVF vydaných po tomto datu na opravu, jejíž instalace je plánována na začátek července.
Za vzniklé problémy se omlouváme.

Dalšími opravami verze 2.6 NVF jsou:
 • Export omezený podmínkou OS bude obsahovat identifikační parcelu a těleso identifikační parcely odpovídající budově na cizím pozemku (FAQ dotaz 31).
 • Do exportu omezeného podmínkou k.ú. budou zahrnuty i JPV s celostátní působností (kód 104) navázané na exportované OS (FAQ dotaz 33).
Předpokládaný termín instalace oprav je na přelomu června a července. Opravy nemají vliv na popis NVF.

Od 31. 5. 2004 jsou data NVF verze 2.6 vydávána s níže popsanými opravami:
 • Z exportu je odstraněn chybně zařazený řádek &BPSC;PSC N5;TYP_PSC T1;NAZEV T50;KOD_OKRESU N4;KOD_ZSJ N6;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D.
 • Do exportu změn do bloku OPSUB jsou doplněni samostatně partneři SJM (FAQ dotaz 30).
 • Z exportu změn jsou odstraněny duplicitní záznamy z bloku OPSUB (FAQ dotaz 29).
 • Z exportu je odstraňována položka RIZENI_ID_ZANIKU u těch záznamů, kde je nesprávně uvedena. Jedná se o záznamy, které byly platné v den, ke kterému je export vytvářen, a u nich je nyní odstraňována pouze položka DATUM_ZANIKU.
Opravy nemají vliv na popis NVF.

Aktuality

15.11.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2017) je k dispozici ke stažení.

13.11.2017
Zkoušky ÚOZI proběhnou ve dnech 29. a 30. listopadu 2017.

01.11.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel odboru správy dat.

17.10.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2017) je k dispozici ke stažení.

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (13. platová třída).

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (12. platová třída).