Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Zákon Plný text
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění změn provedených zákony č. 86/2015 Sb., č. 139/2015 Sb. a č. 318/2015 Sb. č. 256/2013 Sb. 
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb. č. 359/1992 Sb. 
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. č. 200/1994 Sb. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb. č. 106/1999 Sb.  
Vyhláška Plný text
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2015 Sb. č. 31/1995 Sb. 
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 
č. 357/2013 Sb.  
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. č. 358/2013 Sb.  
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č. 359/2013 Sb.  
Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 359/2011 Sb.  
Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce č. 233/2010 Sb.  
Nařízení vlády Plný text
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. č. 430/2006 Sb.  
Sdělení ČÚZK Plný text
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016. č. 384/2015 Sb.   
 
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 369/2013 Sb.  

Stručná charakteristika zákonů, které upravují katastr nemovitostí
Právní předpisy související se zeměměřictvím a katastrem

Aktuality

24.05.2016
RÚIAN byl na konci dubna zařazen Evropskou komisí mezi deset „Best Practices“ v oblasti ISA SIS (interoperabilita veřejné správy v EU – prostorové informace a systémy) – více zde.

24.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní inspektor - informace zde.

18.05.2016
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 zde.

17.05.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (05/2016) ke stažení zde.

17.05.2016
Aplikace Analýzy výškopisu z produktů Zeměměřického úřadu byla v rámci 18. ročníku soutěže Mapa roku 2015 vyhlášena vítězem kategorie „Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu“

13.05.2016
Zkoušky ÚOZI proběhnou 1. a 2. června 2016. Více informací najdete zde