Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent – zápisy v řízení V a Z v odboru právních k nemovitostem Katastrálního pracoviště České Budějovice
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště České Budějovice)
Platnost od: 11.07.2018 Platnost do: 24.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent – návrh zápisu v katastru v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Písek
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Písek)
Platnost od: 18.06.2018 Platnost do: 15.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu - v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Český Krumlov)
Platnost od: 15.06.2018 Platnost do: 31.08.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 27.02.2015  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice přijímá od listopadu 2015 v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.1.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.1.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku, tj. 1000 Kč za návrh).