Statut, Jednací a Organizační řád katastrálního úřadu

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád
  • Organizační řád ze dne 1.7.2015 č.j. KÚ-1718/2015-700-02001
    •  (PDF)  – Organizační řád – Úplné znění