Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení právním na Katastrálním pracovišti Brno-venkov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov)
Platnost od: 16.03.2018 Platnost do: 03.04.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 2 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 14.03.2018 Platnost do: 29.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 14.03.2018 Platnost do: 29.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada v oddělení podpory informačních a komunikačních technologií v technické sekci na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 07.03.2018 Platnost do: 22.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení dokumentace KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov)
Platnost od: 06.03.2018 Platnost do: 22.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 2 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 02.03.2018 Platnost do: 20.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu č. 5 na Technické sekci
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - technická sekce )
Platnost od: 02.03.2018 Platnost do: 20.03.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent personálního oddělení v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - kancelář úřadu )
Platnost od: 02.03.2018 Platnost do: 20.03.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj