Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN na Katastrálním pracovišti Vyškov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení aktualizace KN na Katastrálním pracovišti Vyškov
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Vyškov)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení právním č. 2 na Katastrálním pracovišti Brno-město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 03.01.2018 Platnost do: 19.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace geodetických informací KN na Katastrálním pracovišti Brno-město
(Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-město)
Platnost od: 03.01.2018 Platnost do: 19.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

Seznam katastrálních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody obcí, ve kterých vykonávají působnost Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj