Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – Interní auditor
(Katastrální úřad pro Karlovarský kraj)
Platnost od: 08.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – Oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Cheb)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 02.02.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent – Oddělení obnovy katastrálního operátu 2
(Katastrální úřad pro Karlovarský kraj)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality

30.11.2012
Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.