Pozemkové úpravy v k. ú. Holany - platnost

12.06.2017

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dne 12. 6. 2017, s účinností ke dni 1. 6. 2017, byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu po pozemkových úpravách na části katastrálního území Holany. Podrobnosti viz úřední deska.