Vyhlášení platnosti - Doksy u Máchova jezera - část

30.11.2017

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa sděluje, že v části katastrálního území Doksy u Máchova jezera vyhlásil dne 30. 11. 2017 platnost obnoveného katastrálního operátu po přepracování na digitální katastrální mapu. Podrobnosti viz úřední deska.