Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Referent technického odboru
(Katastrální úřad pro Liberecký kraj - technický odbor )
Platnost od: 07.06.2018 Platnost do: 08.07.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Oznámení ztráty úředního razítka
Platnost od: 08.01.2018 Platnost do: 30.06.2018

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 30.01.2018  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Aktuality

14.12.2016
Upozornění pro vlastníky nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální sděluje, že poplašné zprávy typu "Doběh práva vůči majetku v r. 2017" či "Zabavení pozemků je naplánováno EU", uveřejněné na serveru tadesco.cz a dále šířené, jsou mystifikací a nevkusným žertem. Jedná se o klasický hoax, falešné zprávy, výmysl, jejichž cílem je obtěžovat adresáty a zahlcovat jejich eMailové schránky.