Přerušení dodávky elektřiny

10.10.2017

Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznámila Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálnímu pracovišti Nový Jičín Slovanská 232/5, 741 01 Nový Jičín přerušení dodávky elektřiny na den 27.10. 2017 v době od 8:30 do 18:30 hod. Z uvedeného důvodu budou v daném čase služby v budově katastrálního úřadu omezeny pouze na přijetí podání na podatelně a přijetí žádosti o poskytnutí údajů katastru nemovitostí.