Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.promoravkraj@cuzk.cz
všechna podání podatelna přízemí - hala

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libuše Foltýnková318553698252libuse.foltynkova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Karel Gregor335553698129karel.gregor@cuzk.czředitel
Ing. Jaroslav Haša410553698253jaroslav.hasa@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Jana Králová317553698250jana.kralova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Ludmila Mrázková330553698265ludmila.mrazkova@cuzk.czoddělení metodiky a kontroly
Ing. Petra Ružičková518553698291petra.ruzickova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 3
Vladislava Seibertová317553698250vladislava.seibertova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Alena Seidlerová331553698249alena.seidlerova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-personálního oddělení
Ludmila Šteyerová331553698249ludmila.steyerova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Lenka Stillerová339553698156lenka.stillerova@cuzk.czoddělení hospodářské správy
Ing. Anna Zemanová336553698122anna.zemanova@cuzk.czvedoucí kanceláře úřadu

Aktuality

11.09.2015
Vážení klienti,
od 24.8.2015 Katastrální pracoviště Ostrava a Katastrální pracoviště Opava, Katastrálního úřad pro Moravskoslezský kraj, přijímají v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí. V souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, je při platbě platební kartou účtován transakční poplatek ve výši 15,- Kč za každý vklad.