Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.promoravkraj@cuzk.cz
všechna podání podatelna přízemí - hala

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libuše Foltýnková318553698252libuse.foltynkova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Karel Gregor335553698129karel.gregor@cuzk.czředitel
Ing. Jaroslav Haša410553698253jaroslav.hasa@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Jana Králová317553698250jana.kralova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Ludmila Mrázková330553698265ludmila.mrazkova@cuzk.czoddělení metodiky a kontroly
Ing. Petra Ružičková518553698291petra.ruzickova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 3
Vladislava Seibertová317553698250vladislava.seibertova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Ing. Alena Seidlerová331553698249alena.seidlerova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-personálního oddělení
Ludmila Šteyerová331553698249ludmila.steyerova@cuzk.czoddělení ekonomicko-personální
Lenka Stillerová339553698156lenka.stillerova@cuzk.czoddělení hospodářské správy
Ing. Anna Zemanová336553698122anna.zemanova@cuzk.czzástupce ředitele a ředitelka kanceláře ředitele úřadu

Aktuality

16.07.2018
Vážení klienti.

dne 1.8.2018 bude ze strany dodavatele, tj.  ČEZ Distribuce, a.s., přerušena dodávka elektřiny Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálnímu pracovišti Ostrava, a to v době od 7.00h do 17.00h.  S ohledem na tuto skutečnost bude katastrální pracoviště v uvedeném dni pro veřejnost uzavřeno.