Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
vrchní referent/rada – rozhodování o povolení vkladu
(PDF)
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
- Katastrální pracoviště Prostějov
18.01.2018
02.02.2018
01.03.2018
dle dohody
odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu
(PDF)
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
- technický odbor
10.01.2018
31.01.2018
01.03.2018
dle dohody
obnova katastrálního operátu
(PDF)
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
- technický odbor
10.01.2018
24.01.2018
01.02.2018
dle dohody

Aktuality

16.01.2018
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstoupila v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).