Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-15642/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Dalecká
Platnost od: 18.01.2018 Platnost do: 02.02.2018

Veřejná vyhláška V-16735/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Fonioková
Platnost od: 18.01.2018 Platnost do: 02.02.2018

Veřejná vyhláška V-17472/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Svoboda
Platnost od: 17.01.2018 Platnost do: 01.02.2018

Veřejná vyhláška V-17472/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Svobodová
Platnost od: 17.01.2018 Platnost do: 01.02.2018

Veřejná vyhláška V-16411/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Hloušek
Platnost od: 16.01.2018 Platnost do: 31.01.2018

Veřejná vyhláška V-16411/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Hloušková
Platnost od: 16.01.2018 Platnost do: 31.01.2018

Dražební vyhláška č.j. 124 EX 8783/09-340
Platnost od: 15.01.2018 Platnost do: 14.03.2018

Veřejná vyhláška V-17420/2017-606 Obecné obeslání Mlateček
Platnost od: 15.01.2018 Platnost do: 30.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Veřejná vyhláška V-15814/2017-606 Vyrozumění o provedení vkladu Špeta
Platnost od: 08.01.2018 Platnost do: 23.01.2018

Dražební vyhláška č.j. 1798131/17/2801-80542-609311
Platnost od: 13.12.2017 Platnost do: 07.02.2018

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 32185/12-166
Platnost od: 11.12.2017 Platnost do: 07.03.2018

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 14371/12-123
Platnost od: 04.12.2017 Platnost do: 28.02.2018

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
K používání programu SurvCE pro transformaci z ETRS89 do S-JTSK
Platnost od: 14.05.2014 Platnost do: 14.05.2099

Stanovisko ČÚZK k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky - vytyčování hranic
Platnost od: 28.04.2014 Platnost do: 28.04.2099

Katastrální území ukončená v roce 2013
Platnost od: 18.12.2013  

Informace k žádostem o potvrzení geometrického plánu podaným po 1. lednu 2014
Platnost od: 18.12.2013  

Aktuality z KÚ

17.12.2013
Na úřední desce v informacích pro zeměměřiče byla vystavena informace k žádostem o potvrzení geometrického plánu podaným po 1. lednu 2014.

Aktuality

26.09.2017
Aktuální přehled OO a revizích ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

14.12.2016
Upozornění pro vlastníky nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální sděluje, že poplašné zprávy typu "Doběh práva vůči majetku v r. 2017" či "Zabavení pozemků je naplánováno EU", uveřejněné na serveru tadesco.cz a dále šířené, jsou mystifikací a nevkusným žertem. Jedná se o klasický hoax, falešné zprávy, výmysl, jejichž cílem je obtěžovat adresáty a zahlcovat jejich eMailové schránky. O hoax zprávách více zde.

07.01.2015
Vážení klienti,
s účinností od 1. 2. 2015 budou na Katastrálním pracovišti Pardubice změněny úřední hodiny pro poskytování údajů z katastru nemovitostí - nově budou  pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Tímto budou ve shodě úřední hodiny pro poskytování údajů na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.


01.01.2013
Vážení klienti, od 1. 1. 2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 359/2013 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře" na http://www.cuzk.cz, kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Pro vyplnění formuláře doporučujeme využívat SW aplikaci na http://nv.cuzk.cz.