20170710-Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

10.07.2017

Na úřední elektronické desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Kladno"