20170913-Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

13.09.2017

Na úřední elektronické desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Mělník"