UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZU KATASTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ VE DNECH 27.-28. 7. 2017

11.07.2017

Dovolujeme si Vás upozornit, že ze závažných  technických důvodů (stavební a bourací práce v prostoru vstupu do budovy) bude ve čtvrtek dne 27. 7. 2017 uzavřena budova Katastrálního pracoviště Mladá BoleslavZ bezpečnostních důvodů nebude v tento den umožněn příjem podání ani poskytování informací.
 
V pátek dne 28. 7. 2017 bude podatelna pracoviště otevřena dle běžných úředních hodin (8:00 – 14:00). Vzhledem k tomu, že bude probíhat finalizace stavebních prací, žádáme Vás o zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu v budově i v jejím okolí.