20170612-odborný referent oddělení aktualizace popisných informací I.

12.10.2017

Na úřední elektronické desce Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent oddělení aktualizace popisných informací I. Katastrálního pracoviště Praha – západ"