UPOZORNĚNÍ-změna úředních hodin od 1.9.2017

01.08.2017

Od 1.9.2017 došlo ke změně úředních hodin pro Poskytování údajů z KN. Byly zrušeny úřední hodiny
v úterý a pátek.
Ostatní úřední hodiny ve dnech pondělí, středa, čtvrtek a úřední hodiny pro geodety a podatelnu
zůstávají beze změny.