Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád

  • Organizační řád Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 27.12. 2010 č.j. KÚ - 9658/2010-200-1001-1, ve znění dodatků č. 1 č.j. KÚ-1333/2011-200-1001-1 ze dne 22.2.2011, č. 2 č.j. KÚ-8426/2011-200-1001-1 ze dne 30.12.2011, č.3 č.j. KÚ-05406/2013-200-1001-1 ze dne 30.12.2013 a č. 4 č.j. KÚ-01594/2015-200-01001 ze dne 1.6.2015;