Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný/vrchní referent oddělení aktualizace popisných informací katastru nemovitostí II.
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ)
Platnost od: 19.04.2018 Platnost do: 02.05.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení aktualizace popisných informací katastru nemovitostí I.
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ)
Platnost od: 19.04.2018 Platnost do: 02.05.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín)
Platnost od: 12.04.2018 Platnost do: 23.04.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Oznámení o zahájení provozu datových schránek katastrálních pracovišť
   

Aktuality

09.04.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný referent/vrchní referent - obnova katastrálního operátu"

09.04.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný referent - obnova katastrálního operátu"

09.04.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný rada - obnova katastrálního operátu"

27.06.2017
Byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí záložky je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky. Odkaz "zde.

28.04.2015
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, počínaje květnem letošního roku rozšiřujeme službu podávání informací z katastru nemovitostí na KP Praha-východ a KP Praha-západ i na pátky v době od 8:00 do 13:00 hodin. Informace Vám poskytneme na obvyklém místě v hale budovy v prvním patře. Věříme, že rozšíření služeb přivítáte.

18.03.2015
V sekci „Úřední deska\Vybrané informace pro zeměměřiče“ je vystavena "Žádost o uzavření smlouvy o inkasu za účelem platby správního poplatku za přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu".