Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram)
Platnost od: 18.01.2018 Platnost do: 05.02.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení aktualizace popisných informací katastru nemovitostí I.
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ)
Platnost od: 18.01.2018 Platnost do: 31.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent – organizační pracovník v Oddělení metodiky a kontroly
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 17.01.2018 Platnost do: 08.02.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram)
Platnost od: 15.01.2018 Platnost do: 30.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ)
Platnost od: 15.01.2018 Platnost do: 31.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín)
Platnost od: 11.01.2018 Platnost do: 24.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín)
Platnost od: 10.01.2018 Platnost do: 24.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 10.01.2018 Platnost do: 12.02.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Nymburk)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kutná Hora)
Platnost od: 04.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

Oznámení o zahájení provozu datových schránek katastrálních pracovišť
   

Aktuality

17.01.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent/vrchní referent – organizační pracovník v Oddělení metodiky a kontroly"

10.01.2018
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada/odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj"

16.08.2017
Od 1.9.2017 dojde na Katastrálním pracovišti Příbram ke změně úředních hodin pro veřejnost. Budou zrušeny úřední hodiny v úterý a pátek.
Ostatní úřední hodiny ve dnech pondělí, středa, čtvrtek a úřední hodiny pro geodety a podatelnu
zůstanou beze změny.


27.06.2017
Byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí záložky je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky. Odkaz "zde.

28.04.2015
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, počínaje květnem letošního roku rozšiřujeme službu podávání informací z katastru nemovitostí na KP Praha-východ a KP Praha-západ i na pátky v době od 8:00 do 13:00 hodin. Informace Vám poskytneme na obvyklém místě v hale budovy v prvním patře. Věříme, že rozšíření služeb přivítáte.

18.03.2015
V sekci „Úřední deska\Vybrané informace pro zeměměřiče“ je vystavena "Žádost o uzavření smlouvy o inkasu za účelem platby správního poplatku za přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu".