Vyhlášení platnosti OKO v části k.ú. Rychnov u Verneřic

13.03.2018

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že Katastrální pracoviště Děčín dokončilo dne 13. března 2018 obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v části (extravilánu) katastrálního území Rychnov u Verneřic, obce Verneřice.