Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád
  • Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ ze dne 1.7.2015, č.j. KÚ-04981/2015-560-2000
    •  (PDF) – Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ