Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín)
Platnost od: 20.06.2018 Platnost do: 10.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Chomutov)
Platnost od: 15.06.2018 Platnost do: 02.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KP Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Chomutov)
Platnost od: 15.06.2018 Platnost do: 02.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žatec na KÚ pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Žatec)
Platnost od: 07.06.2018 Platnost do: 25.06.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/vrchní referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - technický odbor )
Platnost od: 07.06.2018 Platnost do: 02.07.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Poskytování výstupů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace "Nahlížení do KN"
Platnost od: 01.12.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011