Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Louny na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
(Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Louny)
Platnost od: 15.01.2018 Platnost do: 26.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

Poskytování výstupů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace "Nahlížení do KN"
Platnost od: 01.12.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011