odborný referent v oddělení aktualizace KN I. Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod

13.07.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení aktualizace KN I. Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod