Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1562/2018-601 Zamítnutí návrhu Potůček
Platnost od: 19.04.2018 Platnost do: 07.05.2018

Veřejná vyhláška OO-13/2016-601 Pozvánka průběh hranic Čapková
Platnost od: 17.04.2018 Platnost do: 04.05.2018

Veřejná vyhláška OO-13/2016-601 Pozvánka průběh hranic Čapková 2
Platnost od: 17.04.2018 Platnost do: 04.05.2018

Veřejná vyhláška OO-13/2016-601 Pozvánka průběh hranic Čapková 3
Platnost od: 17.04.2018 Platnost do: 04.05.2018

Veřejná vyhláška V-2610/2018-601 Zahájení řízení Šillerová
Platnost od: 16.04.2018 Platnost do: 03.05.2018

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Dobrá zn. SPU 154953/2018/520100/Morkus, sp.zn. 7RP626961/6602/2017-520101
Platnost od: 12.04.2018 Platnost do: 27.04.2018

Veřejná vyhláška OO-1/2018-601 Pozvánka průběh hranic Jakeš
Platnost od: 11.04.2018 Platnost do: 27.04.2018

Veřejná vyhláška V-1041/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Fiala
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1059/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Fiala
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1060/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Fiala
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1377/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Čekanová
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1518/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Jelínek
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1677/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Filipová Sabolová
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1796/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Smrčka
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Veřejná vyhláška V-1831/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu Houdková
Platnost od: 10.04.2018 Platnost do: 25.04.2018

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání č.j.:137 Ex 1315/06-201
Platnost od: 09.04.2018 Platnost do: 24.04.2018

Veřejná vyhláška OO-2/2018-601 Oznámení obci Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 06.04.2018 Platnost do: 21.04.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

Informace - nový návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Informace o úplatách za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
Platnost od: 17.12.2013  

   

Zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
   

Aktuality

26.04.2017
Vážení klienti,
v rámci zkvalitňování služeb jsme pro Vás na Katastrálním pracovišti Havlíčkův Brod připravili systém elektronické rezervace.
Zde se můžete objednat na Vámi zvolenou hodinu a předejít tak čekání ve frontě na podání vkladu nebo záznamu, poskytnutí údajů z katastru nemovitostí a dalších služeb poskytovaných katastrálním pracovištěm.