Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID 25nadnk
elektronické podání ku.provysockraj@cuzk.cz
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na tech. nosiči dat místnost č. 101 Podatelna KP
Ústní podání místnost č. 101 Podatelna KP
Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Místo kde lze podat stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, opravný prostředek proti rozhodnutí úřadu. kancelář úřadu dveře č. 213

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hana Dvořáková307567109106Hana.Dvorakova1@cuzk.czpersonální oddělení
Ing. Lenka Heroutová322567109110Lenka.Heroutova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-správního odd.
Bc. Ludmila Jedličková213567109103Ludmila.Jedlickova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele KÚ
Ing. Miloslav Kaválek212567109100Miloslav.Kavalek@cuzk.czředitel KÚ
Ivana Kučerová307567109107Ivana.Kucerova@cuzk.czpersonální oddělení
Jiří Kukla321567109119Jiri.Kukla@cuzk.czekonomicko-správní odd.
Pavla Marešová316567109116Pavla.Maresova@cuzk.czekonomicko-správní odd.
Marie Nevrklová316567109117Marie.Nevrklova@cuzk.czekonomicko-správní odd.
Mgr. Petr Padrnos334567109120Petr.Padrnos@cuzk.czředitel technického odboru
Hana Sečková317567109105Hana.Seckova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení

Aktuality

Žádné aktuality