Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent / rada – vedení katastrální mapy v oddělení aktualizace KN
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí)
Platnost od: 11.01.2018 Platnost do: 26.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent / vrchní referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent / rada – obnova katastrálního operátu v oddělení obnovy katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 05.01.2018 Platnost do: 22.01.2018

Změny názvu katastrálních území (platné od 1.2.2018)
Platnost od: 08.01.2018  

Změny názvů katastrálních území
Platnost od: 24.05.2017 Platnost do: 31.01.2018

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).


14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.