Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Odborný referent - zápisy v řízení V a Z v oddělení právních vztahů
(PDF)
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
- Katastrální pracoviště Zlín
12.04.2018
27.04.2018
01.06.2018
dle dohody
Vrchní referent / rada – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Zlín
(PDF)
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
- Katastrální pracoviště Zlín
22.03.2018
23.04.2018
01.06.2018
dle dohody
Vrchní referent / rada – správce informačních a komunikačních technologií v oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
(PDF)
Katastrální úřad pro Zlínský kraj   20.03.2018
19.04.2018
01.06.2018
dle dohody

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).


14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.