odborný referent – poskytování informací KN

27.06.2018

Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo: 
vrchní referent/odborný referent – poskytování informací KN, nahlížení do KN