referent KN – vedení DKM

10.07.2018

Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
referent KN – vedení DKM