Referent KN – obnova katastrálního operátu

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Referent KN – obnova katastrálního operátu
(PDF)
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Katastrální pracoviště Praha
07.06.2017
28.06.2017
01.08.2017
dle dohody

Aktuality úřadu

Žádné aktuality