Informační systém katastru nemovitostí České republiky

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - nový vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele
Aplikace poskytuje výpis z KN,, informace o nemovitostech, zobrazení map, zjednodušený přístup do KN, ...
Správa uživatelů účtu
Umožňuje správu uživatelských účtů, změnu hesla apod.
Po ukončení odstávky 15. 8. 2015 je spuštěn souběžný provoz starého a nového vzhledu aplikace pro uživatele.
Souběžný provoz spočívá v možnosti využívat nový i starý vzhled aplikace.
Upozorňujeme, že přihlašovací údaje jsou do obou podob aplikací shodné a z toho plyne i způsob účtování za stažené sestavy. Každá sestava, která je uživatelem poprvé stažena, je zaúčtována a nezáleží na tom, zda byla poprvé stažena v „nové“ nebo „staré“ aplikaci.

Výstupy „Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí“ a „Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení“ jsou účtovány podle Vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
 
Údaje o dosažených cenách nemovitostí jsou v Informačním systému katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“) evidovány po 1.1.2014 na základě údajů uvedených v nabývací listině. Zda je cenový údaj u dané nemovitosti evidován či nikoli, je možné bezúplatně zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Sestavu Údaje o dosažených cenách lze vyhotovit i pro nemovitosti, u kterých v ISKN cenový údaj není evidován. Stažení i takové sestavy je zaúčtováno podle výše uvedené vyhlášky.
 

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - starý vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele
Aplikace poskytuje výpis z KN,, informace o nemovitostech, zobrazení map, zjednodušený přístup do KN, ...
Správa uživatelů účtu
Umožňuje správu uživatelských účtů, změnu hesla apod.

Aktuálnost dat

Údaje KN poskytované prostřednictvím dálkového přístupu jsou aktualizovány přenosem dat mezi interní centrální databází ISKN a databází Dálkového přístupu (DP). Doba nutná k uskutečnění toho přenosu je proměnlivá podle okamžitého zatížení těchto databází a rozsahu prováděných změn. Pohybuje se obvykle v desítkách minut, ale může dosáhnout i několika hodin. Čas platnosti údajů, uvedený na výstupu z DP, je datum posledního uskutečněného uceleného přenosu.

Čas a datum poslední aktualizace dat je zobrazen po přihlášení do aplikace dálkového přístupu .

Novinky a provozní informace

05.02.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 11.2.2016
 
26.01.2016
Zprovoznění DP a WSDP
 
26.1.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 26.1.2016
 
18.01.2016
Sbírka listin v Dálkovém přístupu - nedostupnost 21.1.2016 od 16:00 do20:00.