Informační systém katastru nemovitostí České republiky

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - nový vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele je mimo provoz
Aplikace je v současné době nedostupná, více informací v novinkách a provozních informacích.
Správa uživatelů účtu je mimo provoz
Aplikace je v současné době nedostupná, více informací v novinkách a provozních informacích.
Po ukončení odstávky 15. 8. 2015 je spuštěn souběžný provoz starého a nového vzhledu aplikace pro uživatele.
Souběžný provoz spočívá v možnosti využívat nový i starý vzhled aplikace.
Upozorňujeme, že přihlašovací údaje jsou do obou podob aplikací shodné a z toho plyne i způsob účtování za stažené sestavy. Každá sestava, která je uživatelem poprvé stažena, je zaúčtována a nezáleží na tom, zda byla poprvé stažena v „nové“ nebo „staré“ aplikaci.

Výstupy „Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí“ a „Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení“ jsou účtovány podle Vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
 
Údaje o dosažených cenách nemovitostí jsou v Informačním systému katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“) evidovány po 1.1.2014 na základě údajů uvedených v nabývací listině. Zda je cenový údaj u dané nemovitosti evidován či nikoli, je možné bezúplatně zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Sestavu Údaje o dosažených cenách lze vyhotovit i pro nemovitosti, u kterých v ISKN cenový údaj není evidován. Stažení i takové sestavy je zaúčtováno podle výše uvedené vyhlášky.
 

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - starý vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele mimo provoz
Aplikace je v současné době nedostupná, více informací v novinkách a provozních informacích.
Správa uživatelů účtu je mimo provoz
Aplikace je v současné době nedostupná, více informací v novinkách a provozních informacích.

Aktuálnost dat

Údaje KN poskytované prostřednictvím dálkového přístupu jsou aktualizovány přenosem dat mezi interní centrální databází ISKN a databází Dálkového přístupu (DP). Doba nutná k uskutečnění toho přenosu je proměnlivá podle okamžitého zatížení těchto databází a rozsahu prováděných změn. Pohybuje se obvykle v desítkách minut, ale může dosáhnout i několika hodin. Čas platnosti údajů, uvedený na výstupu z DP, je datum posledního uskutečněného uceleného přenosu.

Čas a datum poslední aktualizace dat je zobrazen po přihlášení do aplikace dálkového přístupu .

Novinky a provozní informace

05.02.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 11.2.2016
 
26.01.2016
Zprovoznění DP a WSDP
 
26.1.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 26.1.2016
 
18.01.2016
Sbírka listin v Dálkovém přístupu - nedostupnost 21.1.2016 od 16:00 do20:00.