Informační systém katastru nemovitostí České republiky

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - nový vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele
Aplikace poskytuje výpis z KN,, informace o nemovitostech, zobrazení map, zjednodušený přístup do KN, ...
Správa uživatelů účtu
Umožňuje správu uživatelských účtů, změnu hesla apod.
Probíhá souběžný provoz starého a nového vzhledu aplikace pro uživatele, je tedy možné využívat nový i starý vzhled aplikace; přihlašovací údaje platí pro obě podoby aplikace. Zaúčtování stažených sestav probíhá v obou aplikacích samostatně, tj. sestava je dostupná pouze v podobě aplikace, ve které byla vytvořena a zaúčtována.
 
Informace k cenovým údajům
Cenové údaje se do katastru zapisují od 1. ledna 2014 a jsou evidovány u nemovitostí, které byly nabyty na základě kupní smlouvy nebo v dražbě; informaci, zda je k nemovitosti cenový údaj evidován, lze zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí.
Upozorňujeme, že výstupy s údaji o dosažených cenách lze vyhotovit i pro nemovitosti (příp. řízení), u kterých není v katastru cenový údaj evidován a stažení každého takového výstupu je zaúčtováno.
 
Informace ke sbírce listin
Aplikace dálkový přístup umožňuje získat elektronickou podobu nabývacích titulů a dalších dokumentů sbírky listin katastru nemovitostí; o přidělení oprávnění pro práci s listinami je nutné požádat.
Podmínkou přidělení je prokázání totožnosti žadatele, viz informace o podání žádosti.

 

Dálkový přístup do katastru nemovitostí - starý vzhled aplikace DP

Přístup pro registrované uživatele
Aplikace poskytuje výpis z KN,, informace o nemovitostech, zobrazení map, zjednodušený přístup do KN, ...
Správa uživatelů účtu
Umožňuje správu uživatelských účtů, změnu hesla apod.

Aktuálnost dat

Údaje KN poskytované prostřednictvím dálkového přístupu jsou aktualizovány přenosem dat mezi interní centrální databází ISKN a databází Dálkového přístupu (DP). Doba nutná k uskutečnění toho přenosu je proměnlivá podle okamžitého zatížení těchto databází a rozsahu prováděných změn. Pohybuje se obvykle v desítkách minut, ale může dosáhnout i několika hodin. Čas platnosti údajů, uvedený na výstupu z DP, je datum posledního uskutečněného uceleného přenosu.

Čas a datum poslední aktualizace dat je zobrazen po přihlášení do aplikace dálkového přístupu .

Novinky a provozní informace

17.05.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 24.5.2016
 
01.04.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 22.4. - 23.4.2016
 
11.03.2016
Přerušení provozu DP a WSDP - 16.3.2016
 
24.02.2016
Technické problémy v aplikaci