Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherský Brod

Úřední hodiny

Pro veřejnost
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00
pátek:8:00 - 12:00
Pro geodety
úterý:8:00 - 12:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Podatelna
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 12:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherský Brod

Svat. Čecha 1365
68801 Uherský Brod

e-mail: kp.uhbrod@cuzk.cz

Tel.: 572610450
Fax: 572610456

ID datové schránky: a7jietf

Ředitel: Ing. Hana Jantošovičová

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 49°1'38.8''
     Zeměpisná délka: 17°38'1.8''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:
Dražební vyhláška 121EX 2991/09-91
Platnost od: 30. 11. 2015 Platnost do: 12. 2. 2016

Veřejná vyhláška VV-30.11.2015
Platnost od: 30. 11. 2015 Platnost do: 15. 12. 2015

Aktuality

14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.
 01.01.2015
Katastrální úřad pro Zlínský kraj upozorňuje že  dne 01.01.2015 skončila platnost výjimky uvedené v § 2 vyhlášky č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, podle níž bylo možné návrhy na vklad vlastnického práva, zástavního práva, podzástavního práva, věcného břemene a předkupního práva, které bylo zřízeno jako právo věcné, k pozemkům, stavbám a jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů do 31.12.2014 předkládat i na formuláři podle vyhlášky č. 401/2011 Sb. Od 01.01.2015 je třeba veškeré návrhy na vklad podávat výlučně na formuláři, jehož vzor je stanoven ve vyhlášce č. 359/2013 SbFormuláře jsou k dispozici na podatelnách všech katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Formuláře je možné rovněž získat z internetových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze sekce Formuláře.
Pro vytvoření návrhu na vklad lze využít také interaktivní programovou aplikaci, která je dostupná přímo na adrese http://nv.cuzk.cz .

 
Ing. Štěpán Forman
ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj