21.10.2013

 
Předseda jmenoval s účinností od 1.1.2014 Ing. Karla Brázdila, CSc., ředitelem Zeměměřického úřadu, Ing. Milana Tomáška ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích a Ing. Jiřího Káčerka ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web