19.11.2013

 
Dne 18. 11. 2013 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí  a vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Účinnost vyhlášek nastává dnem 1. 1. 2014. Stejnopis částky 141 Sbírky zákonů zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web