20.12.2013

 
Aktualizovaný přehled základních zkušebních otázek ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web