01.11.2013

 
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal dne 1.11.2013 vyhlášky k provedení nového katastrálního zákona, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Jedná se o katastrální vyhlášku, vyhlášku o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášku o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. Texty vyhlášek zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web