16.07.2013

 
V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek k provedení nového katastrálního zákona, který by měl nabýt účinnosti dne 1.1.2014. Jedná se o návrh katastrální vyhlášky, vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášky o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Texty návrhů zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web