23.06.2014

 
Od 1.7.2014 jsou uplatněna opatření, která eliminují lokální vliv nesprávné hodnoty v uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK. Podrobnější informace zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web