06.01.2015

 
Byla zveřejněna nová verze webové aplikace Archiv-WEB, která poskytuje přehled o dosaženém stupni a plánovaném postupu digitalizace sáhových katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web