06.01.2014

 
Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se budou konat ve dnech 28.1. – 30.1.2014 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web