15.01.2014

 
Zkoušky odborné způsobilosti  k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat dne 5. února 2014. Více zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web