03.02.2014

 
Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil podle § 18 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě. Nový formát je uveden zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web