17.07.2014

 
V části poskytování údajů z RÚIAN jsou nově zveřejněny základní informace o orientační mapě parcel-vektorové, která vzniká ve většině krajů jako součást digitální mapy veřejné správy. Zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web