12.08.2014

 
Aktualizovaný seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Zde.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web